toimii alueellisena kilpirauhassairaiden potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa, viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa silloin, kun niiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,
2) järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä virkistystoimintaa,
3) harjoittaa tiedotustoimintaa,
4) toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena potilasjärjestönä,
5) toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,
6) voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön, johon kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista,
7) toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on poliittisiin puolueisiin sitoutumaton.

Yhdistyksen voimassa olevat säännöt

Yhdistyksen toiminnan esittelyvideo, YouTube
https://youtu.be/w4xk_TAYFB0

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2022 

Toimintakertomus 2021
Toimintasuunnitelma 2021
Toimintakertomus 2020 
Toimintasuunnitelma 2020
Toimintakertomus 2019

Toimintasuunnitelma 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2018

Toimintakertomus 2017

Yhdistyksen esitteet
Yhdistyksen esite 2022
Yhdistyksen esite läheisille 2022
Yhdistyksen esite työnantajille 2022


Yhdistystoiminnan rahoitus
- jäsenmaksutuotot
- myyjäiset
- arpajaiset
- raha- ja tavaralahjoitukset
- kuntien avustukset
- STEA (Sosaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) projektirahoitus 2017-2020


Yhdistyksen hallituksen kokoonpano 2023
Hallituksen puheenjohtaja

Tanja Sälevä

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Susanna Mantere
Merja Siivola
Anne-Marie Haavikko
Arja Meriläinen
Outi Arolaakso

Hallituksen varajäsenet
Jaana Nopanen
Marja-Leena Maajaakkola
Marketta Kärkkäinen
Pia Kallinen

Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastajat
Pia Kallinen, rahastonhoitaja
Irja Hast, toiminnantarkastaja
Teija Fisk, varatoiminnantarkastaja

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2023

 

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2023
Joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 16.30 - 19, poikkeuksena heinäkuu ja joulukuu, jolloin kokousta ei pidetä. Hallitus voi keskenään sopia poikkeavista päivämääristä.