Sinustako vertaistukiryhmän ohjaaja?
Lapin Kilpi ry:llä on jatkuva haku käynnissä ympäri Lapin lääniä, vertaistukiryhmien ohjaajista. Meillä sinut perehdytetään ryhmän ohjaamiseen ja saat niin halutessasi työnohjausta. Huolehdimme myös vertaistukiohjaajien virkistäytymisestä. Tule mukaan mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön ryhmänohjaajaksi.


TUKI 2

Vertaistoiminnan pelisäännöt:
Lapin Kilpi ry:n alueellisen vertaistukiryhmän aloittaessa toimintaansa, yhdistys perehdyttää vertaistukiryhmän ohjaajan toimintaan ja tarvittaessa järjestää hänelle koulutusta niin, että hänellä on valmiudet toimia ryhmän ohjaajana. Yhdistys huolehtii myös vertaistukiohjaajalle hänen ohjaustyössään tarvitsemat materiaalit. Vertaistukiohjaaja allekirjoittaa salassapitosopimuksen yhdistyksen kanssa.

Lapin Kilpi ry:n alueelliset vertaistukiryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kaksi tuntia kerrallaan. Vertaistukiryhmät kokoontuvat iltaisin, että myös työssäkäyvät pääsevät osallistumaan ryhmiin.

Vertaistukiryhmien kokoontumiset suunnitellaan vuosittain niin, että maaliskuussa valmistellaan syksyn ohjelma ja lokakuussa kevään ohjelma. Yhdistys avustaa vertaistukiohjaajaa ryhmien ohjelman suunnittelussa, teemoituksessa ja toteutuksen valmistelussa.

Ryhmien kokoontumiset pyritään järjestämään sellaisissa paikoissa alueellisesti, missä tilavuokra on pieni tai sitä ei ole ollenkaan esim. erilaiset järjestötoiminnan tilat. Yhdistys avustaa tilojen kartoituksessa ja tekee tilan vuokraajan kanssa tarvittavat sopimukset.

Vertaistukitapaamisista ilmoitetaan KILPI -lehden tapahtumakalenterissa, 4 kertaa vuodessa, sekä paikallislehtien menoksi tai muissa ilmaisissa järjestötoiminnalle suunnatuissa osioissa, sekä yhdistyksen Internet ja Facebook sivuilla, sekä ”Lappilaiset.fi” foorumilla. Yhdistys avustaa tarvittaessa ilmoitusten teossa.

Virkistysretkien suunnittelu toteutetaan ryhmässä ja suunnitelmasta lähetetään yhdistykselle vapaamuotoinen hakemus, jossa on mukana sekä suunnitelma, että laskelma retken kustannuksista. Hallitus päättää avustuksesta ja sen määrästä kokouksessaan.

Vertaistukiohjaajan oikeudet ja vastuu
Oikeudet
- yhdistys perehdyttää ja kouluttaa vertaistukiohjaajan
- yhdistys mahdollistaa vertaistukiohjaajien osallistumisen työnohjaukseen ja muihin järjestettäviin vertaistukiohjaajien koulutuksiin
- yhdistys tuottaa vertaistukiohjaajan työn helpottamiseksi ”työkaluja” ryhmien ohjaamiseen
- yhdistys korvaa vertaistukiohjaajan toimintaan liittyvät matkat, vuosittain hallituksen matkustusohjeen mukaan
- yhdistys maksaa kulukorvausta vertaistukiohjaajan toimintaan liittyvistä kuluista, alkuperäisten kuittien mukaan
- yhdistys huolehtii vertaistukiohjaajien virkistäytymisestä
- yhdistys tiedottaa vertaistukiohjaajiaan Uutiskirjeellä
- yhdistys avustaa ja tukee alueellaan vertaistukiohjaajia kaikissa vertaistukiryhmien ohjaamiseen liittyvissä asioissa

Velvollisuudet
- vertaistukiohjaaja osallistuu perehdytykseen ja koulutuksiin

- vertaistukiohjaaja toimii alueensa yhteyshenkilönä
- vertaistukiohjaaja on vaitiolovelvollinen (salassapitosopimus/tietosuoja)
- vertaistukiohjaaja suunnittelee ryhmän kokoontumiset ja ilmoittaa ne yhdistykselle
- vertaistukiohjaaja ilmoittaa ryhmien tapaamiset paikallislehdessä
- vertaistukiohjaaja raportoi yhdistykselle ryhmiin osallistuneiden määrän sovitusti
- vertaistukiohjaaja ilmoittaa yhdistykselle hyvissä ajoin, jos on estynyt ryhmän ohjaamisesta tai haluaa luopua tehtävästä


UUTISKIRJEET 2022
UUTISKRJE 1/2022
UUTISKIRJE 2/2022


UUTISKIRJEET 2021
UUTISKIRJE 1/2021
UUTISKIRJE 2/2021

UUTISKIRJEET 2020
UUTISKIRJE 1/2020

UUTISKIRJE 2/2020 
UUTISKIRJE 3/2020
UUTISKIRJE 4/2020

Tehdään yhdessä koronaturvallinen Lappi! Ohjeet toiminnan järjestäjälle 12.6.2020

Ohje toimintaan osallistujalle 12.6.2020
Lapin kuntien koronatestiin hakeutumisohjeet 12.6.2020

UUTISKIRJEET 2019 
UUTISKIRJE 1/2019
UUTISKIRJE 2/2019
UUTISKIRJE 3/2019
UUTISKIRJE 4/2019

UUTISKIRJEET 2018
UUTISKIRJE 1/2018
UUTISKIRJE 2/2018
UUTISKIRJE 3/2018
UUTISKIRJE 4/2018VIDEOITA KILPIRAUHASEEN LIITTYEN (Suomen Kilpirauhasliitto)
Osa 1: Kilpirauhasen vajaatoiminta – gluteenittomuus ja maidottomuus
Osa 2: Kilpirauhasen liikatoiminta – aineenvaihduntaa kiihdyttävät ruoka-aineet
Osa 3: Kilpirauhasen toiminnan tukeminen – lisäravinteet ja vitamiinivalmisteet
Osa 4: Kilpirauhanen – muut elämäntavat
Osa 5: Kilpirauhasen vajaatoiminta – voiko vajaatoiminnan aiheuttaa itse ruokavaliota rajoittamalla?
Osa 6: Kilpirauhassyöpä – vähäjodinen ruokavalio ennen radiojodihoitoa
Osa 7: Kilpirauhanen – tarvitseeko kilpirauhanen hiilihydraatteja?

TÄYSIMITTAISET LUENNOT (Suomen Kilpirauhasliitto)
Ulla Slama – Underfunktion i sköldkörteln
Sisätautien-, geriatrian- ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyslääkäri Mauri Jussila luennoi aiheesta Kilpirauhassairaudet ja mielenterveys
Proviisori Henna Uusitalon luento ”Lääketietoa lääkkeiden käyttäjille”

MUUT KILPIRAUHASEEN JA SAIRASTUMISEEN LIITTYVÄT VIDEOT (Suomen Kilpirauhasliitto)
Psykologi Esko Silén kertoo videolla sairastumisesta psykologisena kriisinä.

Psykologi Esko Silén kertoo videolla psyykkisestä hyvinvoinnista, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä voi vahvistaa?