Opiskelija – etsitkö harjoittelupaikkaa tai opinnäytetyön aihetta?
OPISKELIJA 2

Lapin Kilpi ry tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja ja muita opintoja tukevia tehtäviä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.  Lue lisää alta ja ota rohkeasti yhteyttä!

Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoille tarjoamme ensisijasesti mahdollisuutta tulla ylläpitämään yhdistyksen virtuaalista vertaistukiryhmää Facebookissa. Ryhmä tarvitsee ylläpitäjän, joka aktivoi ryhmää keskustelemaan ja tekee erilaisia syötteitä keskustelun avaamiseksi. Harjoittelija voi halutessaan esim. tehdä ryhmään erilaisia kyselyitä ja hyödyntää kyselyn tuloksia omissa opintoihin liittyvissä tehtävissään.  Harjoittelija voi halutessaan myös kehittää ryhmän toimintaa ja markkinoida ryhmää sosiaalisessa mediassa. Harjoitteun lopussa harjoittelija kirjoittaa harjoittelustaan Kilppariblogi-teksti. Virtuaalisen ryhmän ohjausta voi suorittaa myös parina tai max. 4 henkilön ryhmässä. Harjoittelun suorittaminen virtuaalisen Facebook-ryhmän ohjaajana onnistuu etänä esim. kotoa käsin. 

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden tehtävät harjoittelujaksolla: 

 • Yhdistyksen vertaistukiryhmissä ohjaajana tai ohjaajien tukena toimiminen   
 • Sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviin, vertaistuki-iltoihin ja ryhmiin   
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien, esim. hyvinvointi-, asiantuntija-, kokemus-luentojen järjestäminen, hyödyntäen mm. Kilpirauhasliiton 365-toimintakalenteria ja verkkomateriaaleja, livenä, etänä tai hybridinä  
 • Yhdistysesittelyjen järjestäminen eri paikkakunnille esim. apteekit, järjstötietopisteet  
 • Työpari-työskentely mahdollista/suotavaa myös amk-opiskelijoille   
 • Toiminnan sisältö tarkentuu yhdessä suunnitellen 

Mikäli harjoitteluun liittyvästä toiminnasta syntyy kuluja (esim. matkakulut, materiaali- ja tarjoiluhankinnat), yhdistys korvaa ne opiskelijoille.  

 

Harjoittelun sisältösuunnitelma 

Yhdistyksen hallituksen nimeämät vertaistukivastaavat toimivat harjoittelija-asioissa yhteyshenkilöinä ja harjoittelijan tukena.  

1. Perehtyminen 

Aluksi harjoittelija perehtyy yhdistyksen toimintaan ja kilpirauhassairauksiin kotisivuijen avulla (www.lapinkilpi.com, www.kilpirauhasliitto.fi)  sekä KILPI-lehtiin ja muihin perehdytystilaisuudessa jaettuihin esitteisiin ja materiaaleihin.  

2. Vertaistukiryhmien ohjaaminen 

Perehtymisen jälkeen harjoittelija keskittyy vertaistukiryhmien tapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun. Niihin liittyvät kauden tapaamisten teemoitus, vierailevien luennoitsijoiden sopiminen, tilavaraukset, ilmoitusten ulkoasu ja teksti, ryhmän ilmoitusten ja muun materiaalin jakaminen esim. alueen terveyskeskuksiin ja apteekkeihin. Sen jälkeen alkaa ryhmien ohjaaminen esim. 1 kerta/kk – 2 h/kerta, johon liittyy ryhmän tapaamisen aloitukset ja lopetukset, keskustelun ohjaaminen, tarjottavista ja mahdollisista vierailijoista huolehtiminen. Lopuksi toiminnan kirjallinen raportointi. 

3. Sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviin, vertaistuki-iltoihin ja -ryhmiin 

Yhdistyksellä on paikkakuntakohtaisia vertaistukiryhmiä Facebookissa, joita harjoittelija voi hyödyntää ryhmien markkinoinnissa. Halutessaan harjoittelija voi myös tuottaa sisältöä paikkakuntakohtaisiin Facebook vertaistukiryhmiin ja yrittää kasvattaa ryhmien osallistujamäärää markkinoimalla sitä paikkakunnan muissa sosiaalisen median ryhmissä. Lisäksi harjoittelija voi ideoida teemoja ja sisältöjä vertaituki-iltoihin tai –ryhmiin. 

4. Yhdistyksen esittelytapahtuma 

Harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa yhden muutaman tunnin mittaisen esittelytapahtuman sovitulle paikkakunnalle Lapissa, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa, jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhteistyössä paikkakunnan terveyskeskuksen tai apteekin kanssa. 

5. Tapahtuman tai tilaisuuden järjestäminen 

Harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen toimintakalenteriiin suunnitellun tai erikseen sovittavan hyvinvointia tukevan tapahtuman tai asiantuntijatilaisuuden. Tilaisuudet järjestetään eri puolilla Lappia tai etäyhteydellä. 

6. Blogitekstin kirjoittaminen 

Harjoittelun päätteeksi opiskelija kirjoittaa Kilppariblogi-tekstin, joka on vapaamuotoinen kertomus harjoittelukokemuksista tai esim. vertaisryhmän kauden toiminnasta ja ajatuksia ryhmän ohjaamisesta ja siitä, miten harjoittelu on tukenut hänen opintojaan. 

 
Opiskelija – etsitkö opinnäytetyön aiheita? 

Alla on lueteltu esimerkkejä, mitä aihevaihtoehtoja opinnäytetyö voi esimerkiksi sisältää.  

 • Kilpirauhassairaan potilaanpolku Lapissa 
 • Minkälaista tukea vasta sairastunut kilpirauhaspotilas saa / tarvitsee Lapissa? 
 • Kilpirauhassairaan läheisen kokemukset ja tuen tarve Lapissa 
 • Lapin kilpirauhassairaiden vertaistukiryhmien ohjaajien ja vapaaehtoisten kokemuksia ja kehittämisideoita? 
 • Elämäntapojen vaikutus kilpirauhassairauksissa Lapissa? 
 • Millaista on laadukas jäsentoiminta Lapin Kilpirauhasyhdistyksessä? 
 • Hedelmättömyysongelmat kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla Lapissa? 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan siitä, minkälaiset tavoitteet sinun harjoittelussasi tai opinnäytetyölläsi on ja räätälöidään yhdessä suunnitelma sellaiseksi, että se palvelee meitä molempia! 

 
Tervetuloa harjoittelemaan ja opinnäytetyötä tekemään Lapin Kilpi ry:lle!