tule ohjaajaksi
Sinustako vertaistukiryhmän ohjaaja?
Lapin Kilpirauhasyhdistyksellä on jatkuva haku käynnissä ympäri Lapin lääniä, vertaistukiryhmien ohjaajista. Meillä sinut perehdytetään ryhmän ohjaamiseen ja saat niin halutessasi työnohjausta. Huolehdimme myös vertaistukiohjaajien virkistäytymisestä. Tule mukaan mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön ryhmänohjaajaksi.

Opiskelija – etsitkö harjoittelupaikkaa?
OPISKELIJA 2

Lapin Kilpirauhasyhdistys tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Sosiaalityön- ja hoitotyön opiskelijoille on tarjolla erilaisia opintoja tukevia tehtäviä. Lue lisää alta ja ota rohkeasti yhteyttä!

Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoille (1 paikka) 40 tunnin harjoitteluun tarjoamme mahdollisuutta tulla ylläpitämään yhdistyksen virtuaalista vertaistukiryhmää Facebookissa. Lapin kilpirauhassairaiden virtuaaliryhmä tarvitsee ylläpitäjän, joka aktivoi ryhmää keskustelemaan ja tekee erilaisia syötteitä keskustelun avaamiseksi. Harjoittelija voi halutessaan esimerkiksi tehdä ryhmään erilaisia kyselyitä ja hyödyntää kyselyn tuloksia, vaikka omissa opintoihin liittyvissä tehtävissä. Harjoittelijan tehtävänä on myös kirjoittaa harjoittelustaan blogitekstin. Hän voi halutessaan myös kehittää ryhmän toimintaa ja markkinoida ryhmää sosiaalisessa mediassa.

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille (6 paikkaa) 80 tunnin harjoitteluun tarjoamme mahdollisuutta vertaistukiohjaamiseen, joko livenä tai etänä. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry järjestää Lapin maakunnassa vertaistukea kilpirauhassairaille. Tavoitteena on saada ryhmä joka kuntaan. Oppilaitosyhteistyön alussa (syksyllä 2020) tarjoamme 6 harjoittelupaikkaa, joilla "pilotoimme" sitä, miten ryhmät ja niiden kokoontumiset saataisiin järjestettyä alan opiskelijoiden vetäminä. Yhteistyökokemuksien karttuessa pyrimme kasvattamaan harjoittelijamäärää keväällä 2021, 10 henkeen ja syksyllä 2021 jo 21 henkeen.

Oppilaitosyhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on yhdistykselle uutta, joten harjoitellaan toimintaa yhdessä! Ajatuksena on, että esimerkiksi Pellosta kotoisin oleva opiskelija, voisi kotikuntaansa viikonloppuna mennessään, järjestää perjantaina tai lauantaina ryhmän tapaamisen (koronatilanne tietysti tänä syksynä huomioiden). Tapaamisia voi järjestää myös alueellisessa virtuaalisessa vertaistukiryhmässä, mikäli kasvokkain tapaamiset eivät koronaviruksen takia onnistu.

Harjoittelun sisältösuunnitelma
Aluksi harjoittelija perehtyy yhdistyksen toimintaan ja kilpirauhassairauksiin www.lapinkilpi.com, www.kilpirauhasliitto.fi  sekä KILPI-lehtiin ja muihin esitteisiin ja materiaaleihin. Yhdistyksen hallituksen nimeämät vertaistukivastaavat toimivat harjoittelija asioissa yhteyshenkilöinä ja harjoittelijan tukena. Työnohjausta tuottaa etäyhteydellä, Neuvokas https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/vapaaehtoistyonkeskus-neuvokas/vapaaehtoistyonkeskus-neuvokas/

Perehtymisen jälkeen harjoittelija keskittyy vertaistukiryhmien tapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun. Niihin liittyvät kauden tapaamisten teemoitus, vierailevien luennoitsijoiden sopiminen, tilavaraukset, ilmoitusten ulkoasu ja teksti, ryhmän ilmoitusten ja muun materiaalin vienti alueellinen terveyskeskuksiin ja apteekkeihin. Sen jälkeen alkaa alueellisten ryhmien ohjaaminen 1 kerta/kk – 2 h/ kerta, johon liittyy ryhmän tapaamisen aloitukset ja lopetukset, keskustelun ohjaaminen, tarjottavista ja mahdollisista vierailijoista huolehtiminen. Lopuksi toiminnan kirjallinen raportointi.

Harjoittelija myös vierailee yhden kerran mukana yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Hän toimii ryhmänvalvojana alueensa virtuaalisessa vertaistukiryhmässä, jossa avaa keskusteluja, jakaa tietoa ja markkinoi ryhmää alueellaan. Harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa yhden muutaman tunnin mittaisen alueellisen esittelytapahtuman, jossa jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä, esimerkiksi yhteistyössä alueen terveyskeskuksen tai apteekin kanssa.

Harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa alueellisen virkistysretken yhteistyössä vertaistukiryhmän kanssa, esimerkiksi retki luontoon ja makkaranpaisto tai ohjattu jumppatuokio.

Harjoittelun päätteeksi hän kirjoittaa Kilppariblogi tekstin, joka on vapaamuotoinen kertomus alueellisen ryhmän kauden toiminnasta ja ajatuksia ryhmän ohjaamisesta ja siitä, miten harjoittelu on tukenut hänen opintojaan.

Lapin Kilpirauhasyhdistys on ajan hengessä mukana oleva yhdistys, joka ensimmäisenä Suomen kilpirauhasyhdistyksistä haki ja sai projektirahoitusta. KERRO JA KUUNTELE -projekti on toiminut vuodesta 2017 ja päättyy vuoden 2020 loppuun. Projektin ansiosta yhdistys on pystynyt kehittämään toimintaansa ja nykyaikaistamaan toimintamallejansa. Nettisivuiltamme www.lapinkilpi.com ja Facebookistamme löytyy runsaasti lisätietoa toiminnastamme ja siellä on osion myös vertaistukiohjaajille ja yhdistyksen pilvipalvelussa on tallennettuna vertaistukiohjaajan käsikirja - "työkalupakki" johon harjoittelija saa tunnukset harjoittelun alussa.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan siitä, minkälaiset tavoitteet sinun harjoittelussasi on ja räätälöidään yhdessä harjoittelusi suunnitelma sellaiseksi, että se palvelee meitä molempia!
Tervetuloa harjoittelemaan Lapin Kilpirauhasyhdistykselle!

TUKI 2

Vertaistoiminnan pelisäännöt:
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen alueellisen vertaistukiryhmän aloittaessa toimintaansa, yhdistys perehdyttää vertaistukiryhmän ohjaajan toimintaan ja tarvittaessa järjestää hänelle koulutusta niin, että hänellä on valmiudet toimia ryhmän ohjaajana. Yhdistys huolehtii myös vertaistukiohjaajalle hänen ohjaustyössään tarvitsemat materiaalit. Vertaistukiohjaaja allekirjoittaa salassapitosopimuksen yhdistyksen kanssa.

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen alueelliset vertaistukiryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kaksi tuntia kerrallaan. Vertaistukiryhmät kokoontuvat iltaisin, että myös työssäkäyvät pääsevät osallistumaan ryhmiin.

Vertaistukiryhmien kokoontumiset suunnitellaan vuosittain niin, että maaliskuussa valmistellaan syksyn ohjelma ja lokakuussa kevään ohjelma. Yhdistys avustaa vertaistukiohjaajaa ryhmien ohjelman suunnittelussa, teemoituksessa ja toteutuksen valmistelussa.

Ryhmien kokoontumiset pyritään järjestämään sellaisissa paikoissa alueellisesti, missä tilavuokra on pieni tai sitä ei ole ollenkaan esim. erilaiset järjestötoiminnan tilat. Yhdistys avustaa tilojen kartoituksessa ja tekee tilan vuokraajan kanssa tarvittavat sopimukset.

Vertaistukitapaamisista ilmoitetaan KILPI -lehden tapahtumakalenterissa, 4 kertaa vuodessa, sekä paikallislehtien menoksi tai muissa ilmaisissa järjestötoiminnalle suunnatuissa osioissa, sekä yhdistyksen Internet ja Facebook sivuilla, sekä ”Lappilaiset.fi” foorumilla. Yhdistys avustaa tarvittaessa ilmoitusten teossa.

Virkistysretkien suunnittelu toteutetaan ryhmässä ja suunnitelmasta lähetetään yhdistykselle vapaamuotoinen hakemus, jossa on mukana sekä suunnitelma, että laskelma retken kustannuksista. Hallitus päättää avustuksesta ja sen määrästä kokouksessaan.

Vertaistukiohjaajan oikeudet ja vastuu
Oikeudet
- yhdistys perehdyttää ja kouluttaa vertaistukiohjaajan
- yhdistys mahdollistaa vertaistukiohjaajien osallistumisen työnohjaukseen ja muihin järjestettäviin vertaistukiohjaajien koulutuksiin
- yhdistys tuottaa vertaistukiohjaajan työn helpottamiseksi ”työkaluja” ryhmien ohjaamiseen
- yhdistys korvaa vertaistukiohjaajan toimintaan liittyvät matkat, vuosittain hallituksen matkustusohjeen mukaan
- yhdistys maksaa kulukorvausta vertaistukiohjaajan toimintaan liittyvistä kuluista, alkuperäisten kuittien mukaan
- yhdistys huolehtii vertaistukiohjaajien virkistäytymisestä
- yhdistys tiedottaa vertaistukiohjaajiaan Uutiskirjeellä
- yhdistys avustaa ja tukee alueellaan vertaistukiohjaajia kaikissa vertaistukiryhmien ohjaamiseen liittyvissä asioissa

Velvollisuudet
- vertaistukiohjaaja osallistuu perehdytykseen ja koulutuksiin

- vertaistukiohjaaja toimii alueensa yhteyshenkilönä
- vertaistukiohjaaja on vaitiolovelvollinen (salassapitosopimus/tietosuoja)
- vertaistukiohjaaja suunnittelee ryhmän kokoontumiset ja ilmoittaa ne yhdistykselle
- vertaistukiohjaaja ilmoittaa ryhmien tapaamiset paikallislehdessä
- vertaistukiohjaaja raportoi yhdistykselle ryhmiin osallistuneiden määrän sovitusti
- vertaistukiohjaaja ilmoittaa yhdistykselle hyvissä ajoin, jos on estynyt ryhmän ohjaamisesta tai haluaa luopua tehtävästä
--------
UUTISKIRJEET 2020
UUTISKIRJE 1/2020

UUTISKIRJE 2/2020 
UUTISKIRJE 3/2020
UUTISKIRJE 4/2020

Tehdään yhdessä koronaturvallinen Lappi! Ohjeet toiminnan järjestäjälle 12.6.2020

Ohje toimintaan osallistujalle 12.6.2020
Lapin kuntien koronatestiin hakeutumisohjeet 12.6.2020

UUTISKIRJEET 2019 
UUTISKIRJE 1/2019
UUTISKIRJE 2/2019
UUTISKIRJE 3/2019
UUTISKIRJE 4/2019

UUTISKIRJEET 2018
UUTISKIRJE 1/2018
UUTISKIRJE 2/2018
UUTISKIRJE 3/2018
UUTISKIRJE 4/2018

VIDEOITA KILPIRAUHASEEN LIITTYEN (Suomen Kilpirauhasliitto)
Osa 1: Kilpirauhasen vajaatoiminta – gluteenittomuus ja maidottomuus
Osa 2: Kilpirauhasen liikatoiminta – aineenvaihduntaa kiihdyttävät ruoka-aineet
Osa 3: Kilpirauhasen toiminnan tukeminen – lisäravinteet ja vitamiinivalmisteet
Osa 4: Kilpirauhanen – muut elämäntavat
Osa 5: Kilpirauhasen vajaatoiminta – voiko vajaatoiminnan aiheuttaa itse ruokavaliota rajoittamalla?
Osa 6: Kilpirauhassyöpä – vähäjodinen ruokavalio ennen radiojodihoitoa
Osa 7: Kilpirauhanen – tarvitseeko kilpirauhanen hiilihydraatteja?

TÄYSIMITTAISET LUENNOT (Suomen Kilpirauhasliitto)
Ulla Slama – Underfunktion i sköldkörteln
Sisätautien-, geriatrian- ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyslääkäri Mauri Jussila luennoi aiheesta Kilpirauhassairaudet ja mielenterveys
Proviisori Henna Uusitalon luento ”Lääketietoa lääkkeiden käyttäjille”

MUUT KILPIRAUHASEEN JA SAIRASTUMISEEN LIITTYVÄT VIDEOT (Suomen Kilpirauhasliitto)
Psykologi Esko Silén kertoo videolla sairastumisesta psykologisena kriisinä.

Psykologi Esko Silén kertoo videolla psyykkisestä hyvinvoinnista, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä voi vahvistaa?